Liturgie 30 april Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 30 april in de Dorpskerk met ds. C. Hendriksen uit Woudrichem

Psalm 43 : 3 en 4
Stil gebed
Bemoediging en groet
Gezang 109 : 1 en 3
Gebodslezing
Gezang 323 : 3 en 7
Gebed
Kinderen naar KND
Schriftlezing: Openbaring 4 : 1 – 11
Gezang 457 : 1, 2 en 4
Verkondiging
Evang. Liedb. 413 : 1, 2 en 4
Gebed
Collecte
Evang. Liedb. 140 : 1, 2 en 3
Zegen
Gezang 456 : 3
Gezang 411 : 1 en 6     Wilhelmus