Liturgie 3 sep Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 3 september in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst doen we voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal van zondag 10 september.

Psalm 81: 1, 2 

Stil gebed 

Votum en groet 

Psalm 81: 8, 9 

Gods geboden

Elb lied 452 Jezus is de goede Herder

Gebed  

Kindermoment en kinderen naar de kindernevendienst 

Schriftlezing: Filippenzen 3: 1 – 9  

Lezen van het 1e deel van het Avondmaalsformulier 

Gezang 434: 2, 3, 5 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere! 

Preek

Elb lied 355 Vader God ik vraag me af 

Herdenken van Kees van Veen, d’Altenaer 18, die op 31 augustus overleed

Gezang 14:3  

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Kinderen komen terug in de dienst en collectemoment 

Elb lied 203 Genade zo oneindig groot 

Zegen