Liturgie 3 okt Dorpskerk 10.00 u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 3 oktober in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut. Deze dienst is een doopdienst, waarin Noa Pijpelink, Kirsten van Rijswijk en Liam van Kampen de heilige Doop zullen ontvangen. Muzikale medewerking is van Aldert van Hoornaar (orgel) en Jannie Faro (kornet).

Psalm 98: 1, 3 (staande)

Votum en groet

Gezang 300: 1, 2 Eens als de bazuinen klinken

Gods geboden: Rom. 12: 9 – 21 (NBV)

Elb lied 448 Je hoeft niet bang te zijn

Bediening van de heilige Doop

Elb lied 278 Laat de kind’ren tot Mij komen (de kinderen worden binnengebracht)

Doopformulier

Doopvragen

Doop en zegening

Vraag aan de gemeente

Elb lied 444 Ik zegen jou in Jezus naam (staande)

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezing: Markus 6: 30 – 44 (NBV)

Opwekking 736 Wij zegenen jou

Start kindernevendienst

Preek: ‘Jezus zorgt voor meer dan genoeg’

Elb lied 355 Vader God, ik vraag me af

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment en de kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Elb lied 357: 1, 2 Vreugde, vreugde louter vreugde

Zegen; gesproken amen