Liturgie 3 okt Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 3 oktober in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. Deze dienst is een jeugddienst met het thema: ‘Klimaatverandering, is dat ons probleem?’ De muziek wordt verzorgd door One Man Audience.

Lied voor de dienst: Opwekking 832 – Jezus Overwinnaar

Welkomstwoord

Intochtslied: Opwekking 797 – Breng ons samen

Stilgebed

Aanvangswoord en groet

Samenzang: Opwekking 830 – Vragen

Gebed om opening van het woord

Schriftlezingen: Genesis 1: 26-31 (NBV), Leviticus 25: 1-7 (NBV) en Mattheüs 6: 24-30 (NBV)

Samenzang: Sela – God zal voor ons zorgen

Overdenking: ‘Klimaatverandering, is dat ons probleem?’

Samenzang: Opwekking 786 – Met hart en handen

Interview

Geloofsbelijdenis: Opwekking 347 – Ik geloof in God de vader

Dankgebed en voorbeden

Collecte: Lauren Daigle – Hold on to me

Samenzang: Rend Collective – My lighthouse

Zegen

Lied na de dienst: Opwekking 847 – Onze schuilplaats