Liturgie 3 maart Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de zondagmorgendienst van D.V. 3 maart met ds. G.R.G. van der Neut.

Zingen: Psalm 95: 1, 2, 3

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Gezang 172: 1, 4 Een mens te zijn op aarde

Gods geboden

Zingen: Elb 118: 1, 4 Hij kwam bij ons

Gebed

Kindermoment, kinderen gaan naar de kindernevendienst.

Schriftlezing: Markus 6: 1 – 13 

Zingen: Psalm 95: 4, 5

Preek

Zingen: Elb 203 Genade zo oneindig groot

Dankgebed, voorbede, stil gebed, onze Vader

Kinderen komen terug in de dienst & collecte-moment

Zingen: Elb 328 Breng dank aan de Eeuwige

Zegen