Liturgie 3 juli Biesboschkerk 10.00 uur

Liturgie voor de morgendienst van zondag 3 juli in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut.

In deze dienst wordt Fred Artz bevestigd tot pastoraal ouderling en wordt afscheid genomen van de als pastoraal ouderling afgetreden Bas van den Heuvel

Organist: Jaco van de Werken

Pianist: Marcel van der Poel

Vanaf 9.45 uur oefenen we met elkaar onder begeleiding alvast Gezang 1005 (uit het nieuwe liedboek) en Elb 312 Jezus vol liefde (in canon).

Afkondigingen

Psalm 66: 3, 5

Votum en groet

Psalm 100: 1, 4

Gods wijsheid voor ons leven: Rom.12:9-21 (NBV21)

Elb 213: Ik wil jou van harte dienen

Gebed

Spreuken 3: 5 – 8;  1 Petrus 4: 7 – 11 (NBV21)

Elb 312: Jezus vol liefde (canon)

Preek

Gezang 1005: (Nieuwe Liedboek) Zoekend naar licht

Bevestiging van Fred Artz

Aftreden van Bas van den Heuvel

Psalm 134: 3 (oude berijming)

Persoonlijk woord

Opwekking 488: Heer ik kom tot U

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

OTH (2015) 190: Heer U bent mijn leven

Zegen; gesproken amen.