Liturgie 3 jan Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondagavond 3 januari in de Dorpskerk met ds. G. van der Linden uit Waalwijk.

Psalm 97: 1 en 6

Stil gebed

Bemoediging en groet

Elb lied 302

Gebed

Lezing OT: Jesaja 65: 17 – 20

Elb lied 411: 1

Inleiding en lezing NT: Marcus 13: 24 – 37 

Gezang 63: 1, 2 en 3

Verkondiging

Elb lied 263: 1 en 4 (mel. Isr. volkslied)

Geloofsbelijdenis

Psalm 149: 1

Gebeden

Collecteaankondiging

Gezang 460: 1 en 3

Heenzending en zegen