Liturgie 3 dec Biesboschkerk 10.00u

1ste advent

Liturgie voor de morgendienst van D.V. zondag 3 dec in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 98: 1, 4

Votum en groet

Gezang 125: 1, 2 O kom, o kom, Immanuël

Gods geboden: Kol. 3: 12 – 17

Psalm 103: 3, 5

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Kindermoment

Projectlied: “Een nieuw begin”

Kinderen naar de kindernevendienst

Schriftlezingen: Maleachi 4: 4 – 5; Luk.1: 1 – 25

Gezang 125: 3, 4, 5 O kom, o kom, Gij Oriënt

Preek

Gezang 126: 1, 2, 3 Verwacht de komst des Heren

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

De kinderen komen terug in de dienst

Collecten

Elb 279 Wij blijven geloven, dat onder miljoenen

Zegen