Liturgie 3 apr Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 3 april in de Dorpskerk met pastoraal medewerker H. Dekker uit Dussen.

Psalm 122: 1 en 3

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Gezang 285: 1

Gebed

Gezang 285: 3 en 4

Leefregel

Gezang 177: 5 en 7

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kindernevendienstproject

Schriftlezing: Psalm 27: 1 – 6

Psalm 116: 1 en 2

Schriftlezing: Johannes 19: 1 – 6

Gezang 183: 2 en 7

Overdenking

Gezang 192: 1, 5 en 6

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven

Gezang 182: 1 en 6

Zegen

Gezang 456: 3