Liturgie 29 okt Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 29 oktober in de Dorpskerk met onze oud-predikant ds. T. Meijer uit Puttershoek.

Psalm 99: 1 en 2

Votum en Groet

Psalm 99: 3, 4 en 8

Leefregel

Elb lied 181: 1 en 2

Gebed

Kindermoment

Eerste Schriftlezing: Psalm 121

Gezang 444: 1 en 3

Tweede Schriftlezing: Psalm 150

Gezang 409: 1, 2 en 5

Prediking

Psalm 150

Dienst der gebeden

Collecte

Gezang 434: 1, 2 en 5

Zegen

.

Psalm 150

Het Psalmboek wordt het hart van de Bijbel genoemd en dat is niet voor niets. De mens, met al zijn fouten en gebreken, met al zijn vreugde en verdriet, komt in het psalmboek ruimschoots aan het woord. Woorden van hoop en wanhoop, wisselen elkaar binnen de psalmen in een hoog tempo af.  Maar de lofzang het laatste woord! “Alles wat adem heeft, loof de HEER. Halleluja.”

Maar dan vraagt u zich af: waarom zullen wij God loven? Valt er dan niets te klagen?  Heeft de psalmdichter geen oog voor de nood in deze wereld?  We leven in een wereld die bol staat van het geweld. Kijk eens naar wat er in Israël en in Oekraïne gebeurt. Ziet God deze ellende niet? 

Jazeker, zegt de psalmdichter. Lees de andere 149 Psalmen er maar op na.  Dan zien we dat de psalmdichters onze klachten, angsten, verdriet en wanhoop een stem hebben geven. We horen de lage tonen van de mensen, die God aanroepen vanuit de diepte der ellende. En we horen de hoge tonen van de mensen, die God danken omdat Hij onze gebeden hoort en ons nooit laat vallen. Ook Zijn volk Israël is God niet vergeten. Want zo lezen wij in Psalm 121: “De wachter van Israël sluimert nog slaapt.” Wanneer het pikdonker geworden is in deze wereld slaapt God niet, maar waakt Hij over ons.

ds. Tiem Meijer