Liturgie 29 mei Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 29 mei in de Biesboschkerk met ds. Guido van der Neut. Deze dienst is een Ouderendienst met als thema: ‘Afscheid nemen doet pijn…maar is niet het einde!’

Psalm 108: 1, 2 (OB)

Votum

Psalm 25: 2, 7 (OB)

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Genesis 24: 52 – 65; Handelingen 20: 32 – 38  (HSV)

Elb 327a Tel uw zegeningen (2 x)

Preek: ‘Afscheid nemen doet pijn…maar is niet het einde!’

Joh. de Heer 890 Is uw paspoort getekend

Geloofsbelijdenis

Psalm 43: 3, 4 (OB)

Dankwoord aan de leden van christelijk gemende zangvereniging Soli Deo Gloria

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Collectemoment

Elb 409 Ik zie een poort wijd open staan (JdH 140)

Zegen

Toespraak door Piet van Veen, de laatste voorzitter van het koor Soli Deo Gloria

Gezang 44: 1, 2, 3 Dankt, dankt nu allen God