Liturgie 29 jan Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 29 januari in de Dorpskerk met ds. J. van Walsum uit Alblasserdam.

Psalm 17: 2 en 3

Stil gebed – Bemoediging en groet

Psalm 17: 7

Gebed bij de open Bijbel

Schriftlezing: Exodus 2: 1-10

Elb lied 457 

Preek 

Lied: Gezang 488B

Apostolische Geloofsbelijdenis

Lied van aanbidding: Elb lied 377

Gebeden

Inzameling van de gaven

Gezang 393

Zegen

Lied als antwoord op de zegen: gezang 456: 3