Liturgie 29 jan Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 29 januari in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. Deze dienst is een doopdienst, waarin Ruben Boom, Adriënne Faro, Lucy Ritmeester en Ryan Versluis de Heilige Doop ontvangen. Muzikale medewerking door Marcel van der Poel (orgel/piano), Jannie Faro (kornet) en Corine Visser, Pauline van Tuijl en zanggroep.

Zingen: Psalm 100: 1, 2, 4

Stil gebed 

Votum en groet 

Zingen: ‘Jezus U bent het licht in ons leven’ (Taizé) 

Gods wijsheid voor ons leven: Kol. 3: 12 – 17 (NBV21) 

Zingen: Elb lied 278 ‘Laat de kinderen tot mij komen’ 

Zingen: Opwekking 599 Kom tot de Vader

Bediening van de Heilige Doop 

Zingen: Gods zegen voor jou – Sela (staande) 

Gebed 

Kindermoment, start kindernevendienst 

Schriftlezingen: Matteüs 18: 1 – 5; Filippenzen 1: 12 – 26 (NBV21) 

Zingen: Psalm 105: 1, 3

Preek: “Christus is mijn leven” 

Zingen: Opwekking 710 Gebed om zegen 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment, luisterlied: ‘You say’ van Lauren Daigle 

Zingen: Elb lied 279 Wij blijven geloven

Zegen; beantwoord met een gesproken amen