Liturgie 29 aug Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 29 augustus in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 87: 1, 2

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 42: 1, 3

Gebed

Schriftlezingen: Richteren 10: 17 – 11: 11; Joh. 4: 1 – 9, 16 – 19, 24 – 30

Psalm 94: 2, 10

Preek: ‘Buitensluiting en evangelie.’

Gezang 239: 1, 3, 5 Kom Schepper God

Geloofsbelijdenis

Gezang 481: 1, 2 O grote God, die liefde zijt

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

Gezang 481: 3, 4 Leer ons het goddelijk beleid

Zegen