Liturgie 28 nov Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst op Eerste Adventszondag, 28 november, in de Dorpskerk met ds. D.M. van der Wel uit Langbroek.

Psalm 24: 1 en 2                                                                                                                              

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 24: 4 en 5                             

Gebed van verootmoediging

Elb lied 109: 1                                                                                 

Genadeverkondiging                     

Elb lied 109: 2                                                                                 

Leefregel                                           

Elb lied 109: 3 en 4

Gebed om de opening van het Woord

Kindermoment:

•             Uitleg Kerstproject

•             Luisterlied

Schriftlezing 1: Mattheus 1: 18 – 25 

Gezang 160: 1

Schriftlezing 2: Lucas 1: 26 – 38; 2: 1 – 5                                

Gezang 160: 2                    

Uitleg en Verkondiging                

Gezang 121: 1 en 4                                                                                                       

Lezing Eerste deel van het formulier voor het Heilig Avondmaal

Gezang 118

Dienst der gebeden

Kinderen komen terug 

Collectemoment                                                           

Psalm 72: 4 en 7                                                            

Zegen, beaamd door gezang 456: 3