Liturgie 28 jan De Bron (t.o.Dorpskerk)18.00u

Liturgie voor de avonddienst van D.V. zondag 28 januari in De Bron met ds. G.R.G. van der Neut.

Lied: Psalm 111: 1, 2

Stil gebed

Votum en groet

Lied: Psalm 111: 3, 4

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezing: Matteüs 10: 27 – 33; Romeinen 14: 7 – 11; 1 Korinthe 6: 18 – 20 

Lied: Gezang 118 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen

Lezen: Heidelbergse Catechismus, zondag 1, vraag & antwoord 1

Preek

Lied: Psalm 73: 9, 10

Geloofsbelijdenis

Lied: Elb 230 U bent mijn schuilplaats Heer

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Collectemoment

Lied: Psalm 111: 5, 6

Zegen