Liturgie 28 feb Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 28 februari in de Dorpskerk met kerkelijk werker R. Verkaik uit Hardinxveld-Giessendam.

Psalm 2: 3 door zanger

Stil gebed

Votum en groet

Aanvangstekst

Gezang 173: 1, declamatie door voorganger, 2 en 3 door zanger

Gebed om de opening van het Woord

Kort verhaal voor de kinderen

Lezing: Lucas 9: 28 – 36

Tekstlezing: Lucas 9: 32

Elb lied 343: 1 en 2 declamatie door voorganger, 3 en 4 door zanger

Verkondiging: Onze moeite met het lijden

Gezang 172: 1 en 3 door zanger

Geloofsbelijdenis

Gezang 86: 1 en 3 door zanger

Dankgebed, voorbede, stil gebed en Onze Vader

Elb lied 382: 1 door zanger, 2 declamatie door voorganger, 3 door zanger

Zegen beantwoord door zanger met gezang 456: 3