Liturgie 28 april Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de Taizéviering van D.V. zondagavond 28 april met ds M.P. Vis dit is een gezamelijkedienst met de Gereformeerde kerk.

Lied: Psalm 62: 1 en 5

Uitleg over een Taizeviering

Stil gebed

Votum en groet

Taizelied: Als alles duister is

Gebed om opening van het Woord

Schriftlezing: Filippenzen 2: 5 – 11 (HSV)

Taizelied: Jezus U bent het Licht in ons leven

Korte overdenking

Taizelied: Laudate omnes gentes/Verblijdt u alle volken

Stilte, overgaand in meditatief orgel/pianospel

Gedicht

Stilte, overgaand in het zingen van:

Taizelied: Prijs de Heer mijn ziel (Bless the Lord my soul)

Apostolische geloofsbelijdenis (gesproken, staande)

Gebed, met na elke bede een gezongen ‘Heer, wij bidden u verhoor ons’, stil gebed en Onze Vader

Lied: Gezang 391: 1, 2, 5 en 7 ‘De maan is opgekomen’

Zegen (besloten met Gez. 456: 3)