Liturgie 27 nov Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 27 november in de Dorpskerk met pastoraal medewerker H. Dekker uit Dussen. In deze dienst bereiden we ons voor op het Heilig Avondmaal van zondag 4 december.

Aansteken eerste Adventskaars

Welkom door ouderling van dienst

Psalm 25: 1 en 7 (Heer, ik hef mijn hart en handen)

Bemoediging en Groet

Korte inleiding op de dienst

Leefregel

Gezang 120: 1 en 3 (Heft op uw hoofden, poorten wijd)

Gebed

Kindermoment met Adventsproject

  • zingen projectlied (de kinderen komen tijdens het zingen naar voren);
  • projectmoment inclusief gedicht;
  • zingen van het weeklied;
  • aansteken van het kaarsje;
  • kinderen gaan naar de kindernevendienst.

Schriftlezing: Mattheus 1: 18 – 21

Gezang 122: 1, 2 en 5 (Kom tot ons, de wereld wacht)

Schriftlezing: Jakobus 5: 7 – 9

Gezang 126: 1 (Verwacht de komst des Heren)

Overdenking

Elb 99: 1, 5 en 7 (Op aarde plant het kwaad zich voort)

Lezen formulier voorbereiding Heilig Avondmaal

Gebeden

Kinderen komen terug van de kindernevendienst

Inzameling van de gaven

Gezang 124: 1, 2, 3, 4 en 5 (Nu daagt het in het oosten)

Zegen

Gezang 456: 3