Liturgie 28 nov Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst op Eerste Adventstzondag, 27 november, in de Biesboschkerk met ds. J. van Walsum uit Alblasserdam.

Psalm 25: 1 en 2

Stil gebed – Bemoediging en groet

Psalm 25: 10

Gebed bij de opening van het Woord

Lezing uit de Bijbel: Lucas 1: 5-25

Gezang 125: 1 en 2

Preek. Thema: ‘In de schaduw…’

Meditatief orgelspel

Gezang 117: 1 en 3

Geloofsbelijdenis

Elb lied 362: 1, 3 en 5

Gebeden

Gezang 118

 Zegen, ‘Amen’ gezongen met gezang 456: 3