Liturgie 27 mrt Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 27 maart in de Dorpskerk met ds. A. Hamstra uit Zuidland.

Psalm 42: 1 en 7

Votum en Groet

Psalm 15: 1 en 2

Gebed

Schriftlezingen: Micha 6: 1-8 en Mattheus 11: 25-30                                                       

Psalm 85: 3 en 4

Verkondiging

Lied 974 Liedboek 2013 Maak ons uw liefde God. (Melodie gezang 44, Dankt dankt nu allen God.)

Maak ons uw liefde God, tot opmaat van het leven!

Wij zijn geroepen om haar zingend door te geven.

De wereld zegt ons niet de goede woorden aan.

Vernieuw ons hart en doe ons uw beleid verstaan.

Wij zijn aaneengevoegd, bedacht met uw genade.

Op liefde hebt Gij ons gebouwd, bedeeld met gaven.

En wat wij zijn draagt bij tot welzijn van elkaar.

In onze eenheid wordt uw liefde openbaar.

Elkaar bidden wij toe: volhard in het geloven,

Verlies uw vreugde niet en kom uw pijn te boven.

Laat lichten uw gezicht over de duisternis

waarin de ander in gemis gevangen is.

Zeg toch het goede aan, ook wie u kwaad toewensen.

De zon gaat op in uw nabijheid bij de mensen.

Hun vreugden en verdriet zullen u niet ontgaan;

in uw omarming heeft eenzaamheid afgedaan.

God laat geen mensenkind uit uw ontferming vallen.

Weer met uw ruime hart het kwade van ons allen.

Gij zijt te goeder trouw geweest van het begin.

Vasthoudend blijft Gij tot uw liefde overwint.

Geloofsbelijdenis  

Elb lied 275

Dank en voorbede

Collectemoment

Elb lied 390 Maak ons tot een stralend licht

Zegen