Liturgie 27 juni Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 27 juni in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Zingen: Psalm 118: 1, 3 

Votum en groet

Zingen: Elb 242: 1, 2, 3 Zo vriendelijk en veilig als het licht

Wet: Exodus 20: 1 – 17

Zingen: Gezang 329: 1, 2, 3 Grote God, Gij hebt het zwijgen

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezing: 1 Petrus 1: 3 -5

Zingen: Gezang 279: 1, 4, 5 Het duurt niet lang meer tot de tijd

Preek

Zingen: Gezang 279: 6, 7 Sta daarom eenmaal in voor mij

Herbevestiging Hans de Smit als pastoraal ouderling

Dankgebed & voorbeden, stil gebed, onze Vader

Collectemoment

Zingen: Elb lied 312 Jezus vol liefde (2x)

Zegen; beantwoord met gesproken amen.