Liturgie 27 juni Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 27 juni in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. Deze dienst is een ouderendienst met als thema: “Kostbaarder dan goud.”

Zingen: Psalm 68: 10 (OB)

Votum en groet

Zingen: Psalm 23: 1, 2, 3 (OB)           

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Zingen: Opwekking 226 Ik wil zingen van mijn Heiland

Schriftlezing: 1 Petrus 1: 6 – 9  (HSV)

Zingen: Elb lied 189a Vaste rots van mijn behoud

Preek

Zingen: Elb lied 246: 1, 2, 3 Ik bouw op U

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 27: 7 (OB)

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte-moment

Zingen: Elb lied 184: 1, 2, 3, 4 Ik wandel in het licht met Jezus

Zegen; Gezang 456: 3