Liturgie 27 feb Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 27 februari in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 33: 1, 8

Votum en groet

Psalm 43: 1, 2

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezing: 1 Samuël 14: 1 – 23

Psalm 43: 3

Schriftlezing: 1 Samuël 14: 24 – 52

Psalm 43: 4, 5

Preek: ‘Het contrast tussen de zwerende Saul en de vertrouwende Jonathan.’

Gezang 285: 2, 4 Geef vrede, Heer, geef vrede

Geloofsbelijdenis

Elb lied 356 Van U wil ik zingen

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Collectemoment

Elb lied 230 U bent mijn schuilplaats Heer (2x)

Zegen