Liturgie 27 feb Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 27 februari in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 122: 1, 2

Votum en groet

‘Goddank, er is een Bron’ van ds. A.F. Troost (melodie: Dankt, dankt nu allen God, gezang 44)

Goddank, er is een Bron / die overloopt van zegen – / wie niet meer verder kon, / op sterven na bezweken, / vond water, brood en wijn, / vond leven in de dood, / ervoer in de woestijn / een kracht, oneindig groot.

Wij drinken uit die bron, / wij putten moed voor morgen: / al branden zand en zon, vergeet je angst en zorgen! / God strekt zijn handen uit / en trekt ons, mens en dier, / in wat geen oever stuit: / zijn liefde – een rivier!

Wij prijzen U, de Bron, / Fontein van eeuwig leven, / die ooit uw werk begon / zult nooit uw kerk begeven. / Heb dank voor drank en spijs! / U geeft meer dan U vroeg: / voldoende voor de reis – / uw Zoon is ons genoeg!

Gods geboden: Kol. 3: 8 – 14

Elb lied 476: 1 – 4 Zie de zon

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Kinderen groep 1 t / m 6 naar de kindernevendienst

Schriftlezingen: Psalm 122 en Lukas 13: 31 – 35

Gezang 288: 1, 4, 8 Eens komt de grote zomer

Preek: ‘Fijn om weer naar de kerk te gaan?!’

‘Wat hou ik van Uw huis’, Psalmen voor nu 84

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Gezang 285: 1, 3 Geef vrede, Heer, geef vrede (extra lied)

Kinderen komen weer terug in de dienst

Collectemoment

‘U geeft een toekomst vol van hoop’ van Sela

Zegen; beantwoord met gesproken amen