Liturgie 27 aug Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 27 augustus in de Biesboschkerk met ds. A. Groeneveld uit Lunteren.

Psalm 146: 1 en 3

Stil gebed

Votum en Groet

Ter inleiding op onze verootmoediging zingen we: Elb lied 302: 1 en 2 Heer ik kom tot U

Verootmoedigingsgebed

ELB lied 302: 3

Woord van bemoediging/apost. vermaan Rom. 13: 8 ev

Elb lied 302: 4

Gebed om de opening van het Woord

Kinderen naar de nevendienst/kaars aansteken

Schriftlezing: Handelingen 8 : 4-25 (HSV)

Psalm 139: 13 en 14

Verkondiging Thema: “…..grote blijdschap in die stad…??!!”  N.a.v. Handelingen 8: 8

Meditatief orgelspel

Gezang 435: 1, 4, 5 O Verbreker aller banden

Dankgebed, voorbede, stil gebed, gezamelijk Onze Vader

Inzameling van de gaven

Lied 416 (Nieuwe liedboek) Ga met God en Hij zal met je zijn

Zegen, gezamelijk Amen