Liturgie 26 sept Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 26 september in de Dorpskerk met ds. C. Hendriksen uit Woudrichem.

Psalm 118: 1 en 10

Stil gebed

Bemoediging en groet

Elb lied 356: 1, 2 en 3

Gebed

Schriftlezing: 1 Korinthe 13: 1 – 13

Gezang 434: 2 en 3

Verkondiging

Elb lied 226: 1 en 2

Geloofsbelijdenis

Psalm 89: 3 en 7

Gebed                                    

Aanbeveling (digitale) collecte

Gezang 440: 1, 2 en 4

Zegen

Gezang 456: 3