Liturgie 26 sept Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 26 september in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst doen belijdenis van het geloof: Arie de Heer, Liesbeth de Heer-Slingerland, Arie van ’t Verlaat en Janneke Westerhout-Zandee.

Psalm 33: 1, 2

Votum en groet

Opwekking 642 De rivier

Gods wijsheid voor ons leven: Rom. 12: 9-21

Elb lied 421 Ben je groot of ben je klein

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Kinderen naar de kindernevendienst

Schriftlezingen: Jesaja 28: 14 – 16; 1 Petrus 2: 4 – 6 (NBV)

Lied ‘Ik zal er zijn’ van Sela

Preek: Voeg je bij Hem, de levende steen!

Opwekking 687 Heer, wijs mij Uw weg

Belijdenisformulier

Gebed

Kinderen van groep 4-6 komen terug in de dienst

Vragen en ja-woord

Psalm 134: 3 (oude berijming)

Persoonlijk woord en overhandiging belijdeniskaarten

Lied ‘Toekomst vol van hoop’ van Sela

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Kinderen van groep 1-3 komen terug in de dienst

Collectemoment

Opwekking 334 Heer uw licht en uw liefde schijnen

Zegen, beantwoord met gesproken amen