Liturgie 26 mrt Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 26 maart in de Biesboschkerk met ds. A.A. van den Berg uit Heinenoord.

Psalm 147: 1, 2

Stil gebed 

Votum en groet

Psalm 147: 3, 4

Wetslezing 

Kinderlied: Een wijs man bouwde zijn huis

Gebed

Kinderen naar knd

Schriftlezing: Efeze 1: 11-14 (stempel of zegel van de HG…) (HSV)

Elb lied. 186a: 1, 3 Leid mij, Heer, o machtig Heiland

Tweede Schriftlezing: Openbaring 7 (HSV)

Gezang 13B: 1, 4

Preek: Leven en lijden in hemels licht.

Gezang 109: 1, 3, 4

Gebeden  

Collecte

Psalm 93: 1, 4  

Zegen en gezang 456: 3