Liturgie 26 feb Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 26 februari, tweede Lijdenszondag/Eerste zondag Veertigdagentijd, in de Dorpskerk met ds. S. Jumelet uit Zaltbommel.

Psalm 91: 1 en 2    

Stil tot God

Votum en Groet

Aanvangswoorden: Evangelie-Mattheus 28: 18 – 20

Psalm 91: 5 en 6

Gebed om de opening van de Schrift, om de Heilige Geest

Elb lied 150: 2 en 3

Schriftlezing: Evangelie-Mattheus 3: 16 – 4: 11

Gezang  172: 1 t/m 4

Uitleg en verkondiging: Evangelie-Mattheus 3: 16 – 4: 11

Gezang  401: 1 en 3 

Belijdenis van het geloof in God: Het Apostolicum

Elb lied 172: 1 en 3

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil moment en het Onze Vader

Inzameling van de gaven

Gezang  401: 2 en 4

De zegen van God, beantwoord met gezang 456: 3

.

Enkele opmerkingen vooraf bij de dienst: ‘Jezus Christus: Hij alleen (en wij in Hem).’

Hoofdstuk 4 van het Evangelie-Mattheus begint – in onze vertalingen – met het woord ‘Toen’, ook wel ‘Daarna’. Laten we dit woord extra lezen, onderstrepen en vasthouden want het geeft aan, dat er het nodige aan voorafging!’ Wat dan wel?

Jezus werd gedoopt, en gevolgd met: ‘en zie, de hemel werd geopend en de Geest daalde neer als een duif en kwam op Jezus.‘ En ook de stem uit de hemel – van God de Vader, Zijn Vader – die sprak: “Deze is Mijn Zoon, de Geliefde, in Wie Ik Mijn welbehagen heb.” ‘Toen/Daarna’ het absolute tegendeel. We kunnen op grond van de Schrift zeggen: ‘voor Jezus van de hemel in de hel.’ Immers: ‘naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel.’ In weinig woorden staat daar onuitsprekelijk veel. De satan, de duivel, de verzoeker, de leugenaar, de woord-verdraaier confronteert zich met Jezus. En dit na veertig dagen vasten. Vasten, met de bedoeling: Ja tot God de Here te zeggen en neen tegen de verleidingen, de duivel het meest, het felst.

Hoe bleef de Christus staande? En hoe blijft vandaag de christen staande? Tégen dit duivelse geweld, tégen deze macht? Luther zong het (gezang 401: 4): ‘Gods heilig woord alleen houdt stand (…). Gods Woord is mens geworden.’ Jezus Christus bleef staande en wij in en met en dankzij Hem!

ds. S. Jumelet