Liturgie 26 feb Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 26 februari in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 100: 1, 2 

Stil gebed 

Votum en groet

Gezang 281 Jezus zal heersen waar de zon  

Gods geboden 

Psalm 103: 3, 5 

Gebed om de heilige Geest 

Kindermoment, met kinderlied Elb lied 58 Zoekt eerst het Koninkrijk van God 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst 

Schriftlezingen: Psalm 24 en Mat. 5: 1 – 12 

Elb lied 118 Hij kwam bij ons, heel gewoon 

Preek: De zaligsprekingen – Jezus vertelt over het echte geluk.

Elb lied 389 Maak mij een vredestichter Heer 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

Elb lied 396 Grijp toch de kansen

Zegen