Liturgie 25 sep Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst op zondag 25 september in de Biesboschkerk met ds. T. Meijer uit Puttershoek.

Psalm 84: 3 en 6

Votum en Groet

Gezang 250: 1 en 4

Verootmoediging en genadeverkondiging

Elb lied 308: 1 en 2

Wet

Psalm 25: 2

Gebed

Kinderen verlaten de kerk

Schriftlezingen: 1 Koningen 17: 20-31 en Johannes 14: 1-6

Gezang 435: 1, 4 en 5

Prediking

Gezang 436: 1, 2 en 4

Dienst der gebeden

Collecte

Elb lied 177: 2, 3 en 4

Zegen met gezongen Amen