Liturgie 25 juni Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 25 juni in de Biesboschkerk met ds. J.D.J. ten Voorde uit Nunspeet. Deze dienst is een Ouderendienst met het thema: ‘De levensreis.’

Psalm 146: 1 en 3 (oude berijming – op melodie Joh. de Heer 446)

Elb lied 218

Korte inleiding: Wie was Johannes de Heer?

Joh. de Heer 33

Gebed

Joh. de Heer 197

Bijbellezingen: Psalm 23 en Johannes 10: 9-16 (HSV)

Verkondiging

Joh. de Heer 19

Geloofsbelijdenis

Elb lied 341

Voorbeden en dankgebeden

Collecten

Slotlied: Joh. de Heer 150

Zegen

Gezang 456: 3