Liturgie 25 juli Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 25 juli in de Biesboschkerk met Ds. A.J. Molenaar uit Woudrichem.

welkom en mededelingen door ouderling van dienst

zingen: psalm 84:1 ‘hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer/ het huis…’

stil gebed – votum en groet

zingen: (vervolg van) psalm 84:2,6

gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Markus 3:20-35 ‘Jezus en zijn familie’

zingen: ELB 217 ‘U maakt ons één… deel zijn van uw gezin’

prediking

zingen: gezang 455 ‘als Hij maar van mij is, en ik ben van Hem… broeders lang verloren vind ik weer in wie aan Hem behoren’

apostolische geloofsbelijdenis

zingen: psalm 105:1,3 ‘laat ons blijde/ zijn glorierijke naam belijden’

dankgebed en voorbeden

inzameling van de gaven

lied: gezang 308 ‘in Christus is noch west noch oost… broeders… kind’

zegen, met gezongen Amen