Liturgie 25 feb Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de zondagavonddienst van D.V.25 februari met ds. D.J. Luteijn uit Vuren. Dit is een gezamenlijke dienst met de Gereformeerde Kerk.

Welkom en mededelingen
Intochtslied NLB 91a / ELB 17 (Wie in de schaduw Gods mag wonen)
Stil gebed, bemoediging en groet
HH 181 / ELB 118: 1 (Hij kwam bij ons heel gewoon)
Heidelbergse Catechismus zondag 12, vraag 31 en 32
HH 181 / ELB 118: 4 (Hij kwam bij ons heel gewoon)
Gebed om de heilige Geest
OT-lezing: Klaagliederen 3: 40-50 (HSV)
Psalm 31: 9, 10 en 12
NT-lezing: 1 Korinthe 4: 9-13 (HSV)
Psalm 69: 3, 5 en 8
Verkondiging
HH 191 / LvdK 177: 6 en 7 (Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten)
Dankgebed
Slotlied NLB 247 / LvdK 392: 1, 3 en 5 (Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt)
Zending en zegen met gezongen Amen (NLB 415 / LvdK 463: 3)