Liturgie 25 apr Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 25 april in de Dorpskerk met ds. G.C. Lock uit Scheveningen.

Psalm 107: 1
Stil gebed, bemoediging en groet
Elb lied 251: 1 en 5
Gebed opening Woord
Schriftlezing: Kolossenzen 1 vers 1 – 14 (HSV)
Psalm 150: 1
Verkondiging
Gezang 408: 1, 4 en 6
Geloofsbelijdenis lied Elb lied 274a
Gebed
Collecte
Gezang 444: 1 en 3
Zegen