Liturgie 24 sept Biesboschkerk 10.00u

Zingen: Psalm 122: 1 en 2 (Hoe sprong mijn hart hoog op in mij)

Stil gebed
Bemoediging en groet
Inleiding op de dienst

Zingen: ELB 225 (Heer, raak mijn hart aan) 2x

Leefregel / 10 geboden / woord van bemoediging

Zingen: ELB 314: 1 en 2 (Maak mij rein voor U)

Gebed (om verlichting met de heilige Geest)
Na dit gebed gaan de kinderen naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Numeri 10: 29 – 36
Zingen: Gezang 78: 1 en 3 (Laat me in U blijven, groeien, bloeien)
Schriftlezing: Mattheus 19: 16 – 22
Zingen: Gezang 78: 4 (Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen)

Overdenking

Zingen: ELB 396: 1, 2 en 3 (Grijp toch de kansen)
Dank- en voorbeden
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Inzameling van de gaven

Zingen: Gezang 480: 1, 2 en 5 (Gij hebt, o Vader van het leven)

Zegen

Zingen: Gezang 456: 3