Liturgie 24 sep Maranathakerk 18.00u

Ds. C. Baggerman, Krimpen aan den IJssel

Mededelingen van de kerkenraad
Zingen: Psalm 46: 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen Lied 195
Gebed om ontferming
Zingen: Lied 863
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Schriftlezing: Psalm 14
Zingen: Psalm 14: 1 en 2
Schriftlezing: Filippenzen 2: 5-16a
Zingen: Psalm 14: 5
Prediking: – ‘De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God’ – Psalm 14:1
Zingen: Lied 838: 2 en 4
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 138: 1 en 4
Dankgebed en voorbede
Inzameling der gaven bij de uitgang
Zingen: Lied 755
Zegen
Zingen: Amen
Psalmen en liederen uit Liedboek-2013