Liturgie 24 okt Biesboschkerk 10.00u


Liturgie voor de morgendienst van zondag 24 oktober in de Biesboschkerk met ds. C.H. Wesdorp uit Zoetermeer.

Psalm 33: 2

Stil gebed

Gods gelofte en groet

Psalm 33: 5

Gebod

Psalm 33: 8

Gebed

Lied met de kinderen, Elb lied 444

Schriftlezing 1: Hosea 4: 1 – 3

Gezang 358: 1

Schriftlezing 2: Romeinen 8: 18 – 23

Gezang 435: 3

Verkondiging: ‘De schepping zucht.’

Gezang 479: 1, 3

Gebeden

Collecte

Elb lied 343: 1, 2, 4

Zegen