Liturgie 24 maart Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van D.V. 24 maart Palmzondag met ds. G.R.G. van der Neut, organist Jaco van de Werken.

In deze dienst doen belijdenis van het geloof:
Linda Bäcker, Ed den Besten, Esme Cam, Dick Damen, Ewout ’t Hooft, Jasper van ’t Verlaat, Wiebe van der Wiel en Mark van Zanten.

Zingen: Psalm 118: 1, 5

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Gezang 601 (Liedboek 2013) Licht dat ons aanstoot in de morgen

Gods geboden: Rom.12: 9 – 21 (NBV21)

Zingen: Gezang 293 Wat de toekomst brengen moge

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Kindermoment – Projectlied

Kinderen naar de kindernevendienst, NB alle groepen komen eerder terug.

Schriftlezingen: Markus 11:1 – 11; Filippenzen 4: 4 – 13 (NBV21)

Zingen: Elb 315 U die mij geschapen hebt (2x)

Preek

Zingen: ‘Ik zal er zijn’ van Sela

We lezen het belijdenisformulier

(Alle kinderen van de kindernevendienst komen terug in de dienst)

Vragen en ja-woord

Persoonlijke zegening

We zingen de nieuwe belijdende leden toe met Psalm 134:3 (oude berijming)

Overhandiging belijdeniskaarten

Enkele woorden namens de belijdenisgroep – Persoonlijk woord aan de belijdenisgroep

Zingen: Elb 247 In Gods overwinning: 1, 2, 4

We lezen het 1e deel van het avondmaalsformulier

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Collectes

Zingen: ‘Toekomst vol van hoop’,  van Sela

Zegen; beantwoord met gesproken amen.