Liturgie 24 juli Dorpskerk 10.00u

Intochtslied: Psalm 42: 1, 3

Stil gebed

Votum en Groet

Ter inleiding op onze verootmoediging zingen we: Elb lied 302: 1, 2 Heer ik kom tot U…

Verootmoedigingsgebed

Elb lied 302: 3

Woord van bemoediging/apost. vermaan Rom. 13: 8 ev

Elb lied 302: 4

Gebed om de opening van het Woord

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing: Hand. 12: 1-17 (HSV)

Psalm 3: 2

Verkondiging. Thema: “Een volhardend gebed….!!??”

Muzikaal intermezzo

Gezang 470: 1, 3, 4

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven

Gezang 466

Zegen, beantwoord met gezang 456: 3