Liturgie 24 jan Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 24 januari in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst vindt bevestiging plaats van Marry Damen tot diaken en Wim van der Mooren tot ouderling-kerkrentmeester. Aftredende zijn Arie Versluis (ouderling-voorzitter) en Arjan van Gammeren (ouderling-kerkrentmeester).

Psalm 95: 1, 3

Votum en groet

Psalm 84: 6

Gods wijsheid voor ons leven: Rom. 12: 9-21

Gezang 47: 1, 2 Jezus, die langs het water liep

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezingen: Psalm 32; Hand. 16: 1–10; Jak. 1: 2–5  (NBV)

Elb lied 217 U maakt ons één

Preek

Opwekking 488 Heer ik kom tot U

Bevestiging van Marry en Wim

Formulier

Vragen en ja-woord

Opwekking 58: 1, 3 Vrede zij u, en: Ontvang mijn Geest

Aftreden van Arie en Arjan

Persoonlijk woord

Opwekking 58: 2 Blijft in Mijn vrede

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecten

Gezang 47: 3 Christus die door de wereld gaat

Zegen; gesproken amen