Liturgie 24 jan Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 24 januari in de Biesboschkerk met ds. N.W. van den Houten uit Ede.

Psalm 18: 1

Stil gebed, votum en groet

Psalm 51: 4

Gebed

Schriftlezing Leviticus 13: 1-6; 45-46 (NBV)

Elb lied 314 (YouTube) Maak mij rein voor U

Verkondiging. Thema: Wat zegt de Bijbel over een vaccin?

– Deuteronomium 22: 8: Als u een huis bouwt, moet u het dak voorzien van een balustrade; anders bent u aansprakelijk wanneer iemand eraf valt.

– Spreuken 22: 3: Wie verstandig is, ziet het gevaar en hoedt zich ervoor.

– Deuteronomium 23: 12-13: Verder moet er buiten het kamp een gelegenheid zijn waar u uw behoefte kunt doen. U moet een tentpin bij uw uitrusting steken, die u kunt gebruiken om een gat te maken waar u boven hurkt, en om uw uitwerpselen te bedekken.

– Leviticus 11: 35: Ook al het overige waarop het kadaver van een onrein dier wordt aangetroffen, is onrein.

Elb lied 249 Door uw genade, Vader

Gebeden

Slotlied gezang 466: 1, 3

Zegen