Liturgie 24 dec Dorpskerk 10.00u

Vierde adventszondag

Liturgie voor de morgendienst van D.V. zondag 24 dec met ds. G.R.G. van der Neut.

Zingen: Psalm 89: 1, 2

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 89: 7, 9

Gods geboden

Zingen: Gezang 126: 1, 2 Verwacht de komst des Heren

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Kindermoment, projectlied ‘een nieuw begin’

Schriftlezing: Luk.1: 57 – 67

Zingen: Gezang 67 God zij geloofd uit alle macht

Preek

Zingen: Elb 356 Van U wil ik zingen

Herdenken van Paula de Haas – Van Lopik

Gezang 14:3 De Heer is mijn Herder!

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Collecten

Zingen: ELB 186a Leid mij, Heer

Zegen