Liturgie 24 dec Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van D.V. zondag 24 december met ds. G. van der Linden uit Waalwijk.

Gezang 124 (Nu daagt het in het oosten)

Bemoediging en groet

Gebed van toenadering

Psalm 25 : 2 (Heer, maak mij uwe wegen)

Gebed

Lezing: Jesaja 40 : 1 – 11

Gezang 126 : 1 en 2 (Verwacht de komst des Heren)

Lezing: Lucas 3 : 1 – 14

Gezang 125 : 1 en 5 (O kom, o kom, Immanuel)

Verkondiging

Gezang 127 : 1 en 2 (Gaat, stillen in den lande)

Geloofsbelijdenis

Gezang 118 : 1 (Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen)

Gebeden

Collecten

Gezang 122 (Kom tot ons, de wereld wacht)

Heenzending

Zegen en beaming