Liturgie 24 apr Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 24 april in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 111: 1, 2

Votum en groet

Elb lied 118: 1, 2, 3 Hij kwam bij ons, heel gewoon

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

1 Samuël 16

Psalm 89: 9, 12       

Preek: ‘David wordt gezalfd en komt aan Sauls hof’

Psalm 51: 5

Geloofsbelijdenis

Psalm 111: 3, 4

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Collectemoment

Psalm 111: 5, 6

Zegen