Liturgie 23 okt Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 23 oktober in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 75: 1, 2 

Stil gebed 

Votum en groet

Gezang 285: 1, 2 Geef vrede Heer, geef vrede 

Gebed  

Schriftlezing: 1 Samuël 22 

Psalm 52: 1, 2, 3

Schriftlezing: Psalm 52 

Psalm 52: 4, 5 

Preek

Gezang 285: 3, 4 Geef vrede Heer, geef vrede  

Geloofsbelijdenis 

Elb lied 203: 1, 2 Genade, zo oneindig groot 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Elb lied 203: 3, 4 Want Jezus droeg mijn zondelast 

Zegen