Liturgie 23 okt Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 23 oktober in de Biesboschkerk met ds. F.W. van IJsseldijk uit Tiel.

Psalm 130: 1 en 2  

Stil gebed, bemoediging en groet

Psalm 130: 3 en 4  

Wetslezing: Efeze 5: 1 – 21 (HSV)

Elb lied 186a: 1 en 2

Gebed bij de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest

Moment voor de kinderen, voor zij naar de kindernevendienst gaan

Schriftlezing: Lukas 18: 9 -14 (HSV)

Gezang 50: 1, 3 en 5  

Prediking

Elb lied 203: 1, 2, 3 en 4  

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Inzameling van de gaven onder orgelspel

Psalm 84: 3 en 6 

Heenzending en Zegen

Antwoord op de Zegen: gezang 456: 3