Liturgie 23 juli Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 23 juli in de Biesboschkerk met ds. T. Veenstra uit Kampen.

Psalm 87: 1, 2, 3

Stil gebed

Votum en groet

Klein Gloria

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: Handelingen 16: 6 -14

Psalm 119: 40 en 49

Verkondiging n.a.v. Handelingen 16: 14

Gezang 326: 2 en 5

We belijden ons geloof

Elb lied 140: 1

Dankgebed en voorbede

Collectemoment

Elb lied 263:1 en 4

Zegen, gezongen Amen