Liturgie 23 jan Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 23 januari in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. Deze dienst is een jeugddienst. Het thema is: ‘Love to be single?’ De muzikale begeleiding is in handen van Matthijs Hoogendijk.

Lied voor de dienst: Opwekking 815 – Vul dit huis met uw glorie en Opwekking 623 – Laat het huis gevuld zijn

Welkomstwoord

Opwekking 488 – De kracht van uw liefde

Stilgebed

Aanvangswoord en groet

Opwekking 825 – Reckless love

Gebed om opening van het woord

Schriftlezingen: Psalm 37: 1-6, Matteüs 19: 10-12, 1 Korinthe 7: 1-9 en 25-40 uit NBV 21

Opwekking 847 – Onze schuilplaats is God

Overdenking: Love to be single?

Samenzang: Lauren Daigle – Trust in you

Geloofsbelijdenis: Opwekking 747 – Wij geloven

Dankgebed en voorbeden

Collecte: For King & Country – God only knows

Opwekking 720 – God maakt vrij

Zegen

Lied na de dienst: Opwekking 836 – Door en door goed